Sid 150-151     Innehåll       utskrift i PDF-format        <<Föregående sida
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan
runor: ........................ 8
  »  omställning ......... 29 f 
  » ordningsföljd ....... 22 f 
  » stavlösa ..............  85
  »  uppkomst .......... 20 ff 
  » urnordiska, såsom 
     lönnskrift ......  31 
  » uttal ............  24, 83 
runraden: urnordiska ... 9, 11 f 
  16-teckniga ............  82 
  stungna .................. 87 
runristare ...............  76 f 
runstav, bild ..........  99 ff 
Runsten, Öland .........   104 
runsånger  .............. 22 f 
Råda, Värmland ...........   92 
Rävsal, Bohuslän.........   18 
Rök, Östergötland, bild 4-7.. 26 
Rörebro, Småland.........   113
Rörik ....................  67 f
Saleby, Västergötland, 
  kyrkklocka, bild ......   91
  runsten .................. 43 
Selö, Över-, Södermanl...   114
Serkland ..................  71 
Sevalla, Västmanland ...    92 
Sigfrid, den helige .....   42 
Sigrid storråda ............  55 
Sigtuna, Uppland, bild .. 52, 127 
Sigurd Favnesbane .... 124 f, 37 
Sigurd Jorsalafare ........  86 
Sigvat skald ...............  52 
Sjonhem, Gottland ......   112 
Sjustad, Uppland.........   68
siäl  ...................  40
Sjörup, Skåne    ........ 49 
Skalmstad, Uppland .......... 31 
Skinnstad, Östergötland ..... 17 
Skoglar-Toste ..............  55 
Skåäng, Södermanland......... 17 
Skånelagen, runhandskrift ... 131 
Skälby, Hammarby sn, 
   Uppland, bild .........  78 
Skälby, järfälla sn, Uppland  44 
Skärkind, Östergötl..... 17, 126 
Snottstad, Uppland ......   115 
solcykel ..................... 96 
Sparlösa, Västergötland.....  27 
Spegelberg, j .............  105 
Sproge, Gottland .........  104 
Stabu,    Norge. . ......  8 
stål »inskott» ...........   52 
Steinfinn ..................  84 
Stenby, Västra, Östergötland  67
Stenby, Östra, Östergötland  63 
Stenkvista, Södermanl.     44 
Stentoften, Blekinge ...    15 
Strängnäs, Södermanl....    72 
stuprunor, »upp- och ned- 
   vända runor* (tryckas 
   här efter sitt utseende, 
   icke efter sin betydel- 
   se, t. ex. s. 6o Bjudby 
   þaima för þaiRa). 
Styrbjörn starke ......  48, 55 
Sven Estridsson .........   61 
Sven jarl Hakonsson ...    123
Sven tjuguskägg, (med 
  tvekluvet skägg som
  en hötjuva) .........  53, 55 
Svinngarn, Uppland........    73 
Säby, Västmanland ........   106 
Sälna bro, Uppland ........   56 
Södertälje, Järna-vägen,
  Södermanland ...........   61 
söndagsbokstav ..............  96
Tanum, Bohuslän...........    18 
Thegneby, Bohuslän, bild ...   5
Thorsbjerg, södra Slesvig ...   8 
Tjurkö, Blekinge ..........   13 
Tjängvide, Gottland, bild 36, 37 f
Torkel höge ..............  53, 55 
translitteration.........  10, 24 
translitterera ...............  9 
Trundholm, Danmark ...........  6 
Turinge, Södermanland .......  116 
Tystberga, Södermanland ......  73 
Täby kyrka, Uppland .........  64 
Täby tå, Uppl., bild..... 118, 119 
Tång, Västergötland ......    42 
þ-runan ..................  25, 83
Ulunda, Uppland ............   65 
Uppsala, Uppland............   49 
urnordisk ..................   9
Vadstena, Östergötland, bild. 10,11
Valland ....................... 13 
Vallentuna, Uppland .......... 120
Vallstena, Gottland ..........  93 
Veda, Uppland ................. 69 
Vejle, Danmark ..............  13 
Velanda, Västergötland ......  42 
Venedig Italien...........   66 
Vilhelm erövraren.........    61 
Vimose, Danmark..............   8 
Ving, S., Västergötland......  88 
Virland .....................  78
Vladimir....................   67
Vreta, Uppland .............  115
w-runan ......................  25 
Vånga, Västergötland ........  17 
vänderunor (tryckas här 
  efter sitt utseende, ej 
  efter sin betydelse, t.ex. 
  Kullands s. 129 hila
  för hitta ................... 9 
Väsby, Uppland   .........  56 
Åby, V. Rekarne, Södermanland... 44
Ågersta, Uppland, bild ....   78 
Aakirkeby, Bornholm, Danmark .. 128
Älby, Södermanland ........   126 
älvkvarnar ..................   6 
äng-ljud, och-runa ... .... 12, 25 
Ängeby, Uppland, bild ..... 76, 77 
Ärja, Södermanland ....... 73, 134 
Äski1, den helige ......   45, 81 
Äskilstuna, Södermanl......   81 
ätt ....................   12, 32
ätt- och nummerskrift.....  32 ff
 
 Sid 150-151     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida