in english

SVERIGES RUNINSKRIFTER

Den äldsta kända skriften i Sverige skrevs med runor. De första fynden är från strax efter vår tideräknings början och skriften var i allmänt bruk ända fram till 1100-talet. På runstavar och i viss mån för vanlig skrift var de i bruk på Gotland och i Dalarna ända in på 1800-talet. Här presenteras ett antal inskrifter, var de är belägna och hur de skall tolkas.

Boken
Sveriges runinskrifter utgavs  år 1922 av runforskaren  och professorn vid Uppsala universitet Erik Brate (1857-1924). Den är maskinellt inläst av www.runor.se och läs- och sökbar på denna webbplats.

Här kommer inom kort att presenteras en inscannad bok från 1925 om nordisk språkhistoria.

Kontakta www.runor.se

E-post:           rolf.berlin @ runor.se
Adress:          Clementingränd 25
Postadress:    175 57 Järfälla, Sverige

 besökare från starten i juni 2003