Sid 148-149     Innehåll       utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan
Fagerlöt, Södermanland........... 69 
Fittja, Uppland ................. 64 
Forsa, Hälsingland .............. 84 
Fundinn Knåtr ................... 62 
Fyrisvall ....................... 48
Gardarike ....................... 67
Gokstad, Norge .................. 27 
Gorm den barnlöse ............... 62 
Gorm den gamle .................. 62 
Granby, Uppland ................ 117 
Griis, Paulus ................. 105
Grinda, Södermanland............. 61 
Gripsholm, Sädermanl............. 71 
Grumpan, Västergötl.......... 12, 26 
Gudmund,, vikingahövding ........ 53 
Gunnars-stenar .................. 58 
gyllental ....................... 95 
Gårdar .......................... 67 
Gåsinge, Södermanland ...........123 
Gökstenen, Södermanl............ 125
Hakon jarl ..................... 123 
Hallsten ....................... 46 
Harald Godvinsson ............... 6o 
Harald Gormsson blåtand  ....... 62
Harald harfot .................. 6o
Harald hårdråde ................. 6o 
Hardeknut ....................... 6o 
Harg, Skånela sn, Uppl. .........119 
Heide, Gottland ................. 97 
Hillersjö, Uppland ............. 114 
Holmgård ........................ 67
Hovgården, Uppland .............. 75
Husby-Lyhundra, Uppl............. 58 
Husby, Markims sn, Uppland .... 111 
Håkan röde ..................... 7o 
Hägerstalund, Uppland ...........115 
Hällestad, Skåne ................ 48 
hällristningar ................... 4 
hälsingrunor ................... 85 
Högby, Östergötland.......... 47, 65
Igor ........................... 67 
Inge d. ä .................45, 81 f. 
Ingeborg, g. m. Ragvald jarl .... 41 
Ingegärd, g. m. jaroslav........ 68
Ingelstad, Östergötland ......... 35 
Ingvar den vittfarne ......... 7o ff. 
Ingvar-stenar ............... 7o ff. 
Istaby, Blekinge ................ 16
jara-runan ...................... 15
jaroslav ............68, 71, 74, 126 
Johannes Magnus ..............  105 
juresta, Södermanland ........  44 
justin, vikingahövding....53, 55, 56
järsberg, Värmland ............. 18
Kaga, Östergötland ............  59 
Karlevi, Öland ................ 5o f. 
Kimstad, Uppland ............... 57 
Kjölevig, Norge ................. 17 
Klagan, jungfru Marias ..........131 
Knut den store ....53 ff. 63 f . 126 
Knutr, Fundinn ................  62 
Knut Gormsson .................. 62
Knuts-ristningar   .............53 ff 
Kolunda, Södermanland .............. 46 
Korpbron, (Juresta ägor) Södermanland 44 
kortkvist-runor ................... 26f 
Kullands, Gottland ................. 128 
Kungshållet, Södermanl.............. 124 
kvistrunor ............. 32 f, 9, 47, 63 
Kylver, Gottland ..................... 9 
Kålstad, Uppland .....................59
Landeryd, Östergötland ........  58 
Laurentius Petri ............... 125 
Lindholm, Skåne................  14 
Lingsberg, Uppland.............. 56 
lombardiet  ................... 65 
Lye, Gottland ............... 93, 94 
lönnskrift ................... 31 ff. 
Löt, Öland.................... 127 f.
magi (uttal: magi') ........   10 
Magnus Nilsson..............   80 
Malsta, Uppland ..............  79 
Man, ö i England .............  39
matsked ........ ............  129 
Mervalla, Södermanland......... 126 
Moos, Gottland...............   9 
Morarp, Småland ..............  112
måncykel ......................  95 
Mär, g. m. Inge d. ä. .........  82 
Möjebro, Uppland, bild .......  19
namngivning .........   16, 47, 57 
nasalerat a ..........  60, 74, 25 
Noleby, Västergötland..........  18 
Norsta, Uppland ................ 82
Nälberga, Södermanland .......  63 
Nöbbele, Småland .............  110 
Nörre Naeraa, Danmark ......... 110
Olaus Magnus ....................105
Olaus Petri .................... 105 
Olov den helige ................. 53 
Olov skottkonung. 42, 46, 55, 68, 70 
Olov Tryggveson ............. 53, 41 
Omställning av runor .......... 29 f 
Opedal, Norge ....... ......... 111
Oseberg, Norge ................. 27
Pireus, Grekland, bild.......... 66
prim ........................   95 
primstav....................... 100 
påskcykel ....................  97
påsktavla, bild.............. 97, 98
Ragvald jarl...................... 41 
Ramsundsberget, Södermanland, bild 123
Reistad, Norge .................  17 
rimstav .......................... 100
r-ljud, r och R ........... 83. 25, 12 
runalfabetet, stungna .........87, 131 
Runamo, Bleking .................. 135 
runan O: övergång till
  tecken för o, ö ......... 60, 74 f 
runenamn................ 16, 22 ff. 14 
runhandskrifter ................... 131 
runkalendern, den forngutniska 99, 131
runmynt............................ 130
Runnby, Uppland.................... 109
 Sid 148-149     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>