Sid 36-37     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan
sul : d :skuta i þata hiu »Salse gjorde solen, D (ag) högg detta uti bergkullen», dels genom att straxt ovan de två inskriftraderna ett svärd ligger inhugget och ett stycke under den ett hål finnes, omgivet av 9 streck i strålform, tre och tre skilda av punkter, vilket hål säkerligen är den uti inskriften nämnda solen. Vad svärdets och solens syfte är, vet man icke, troligen är deras innebörd religiös eller magisk. Runan d är den urnordiska runan med namnet dag, som ock var ett personnamn, vilket här därmed betecknas; ristaren måste alltså hava känt den urnordiska runans namn, måhända från den anglosaxiska runraden, där både runan och dess namn förekom. Det följande ordet är samma namn på överhängande, framåtlutande berg, som ingår, i Are-skutan, Anje-skutan.

Bild 8. Tjängvide, Gottland,

En inskrift av kortkvistrunor bäres på Gottland av en bildsten, den vid Tjängvide. Framsidan prydes med åtskilliga figurer i låg relief, i ett övre och ett nedre fält, skilda av ett flätverk. Å övre fältet f ramställes en stor åttafotad häst med en liten ryttare, som av en kvinna bjudes en välkomstbägare, och ett par andra människofigurer, ett f yrfotadjur och några mindre tydliga bilder. Man har i ryttaren velat se Oden på hans åttafotade häst Sleipner och i kvinnan en valkyria, eller Sigurd Favnesbane, som välkomnades av Gudruns moder Grimhild vid ankomsten till gjukungarnes hov och red på hästen Grane, som härstammade från Sleipner. Måhända symboliseras blott hästens snabbhet genom de åtta fötterna och är ryttaren den avlidne, som välkomnas till dödsriket av en valkyria eller i livet hem av sin hustru. Mansfiguren bakom kvinnan tycks bära en båge och är kanske den avlidne på jakt samt fyrfotadjuret bakom kvinnan hans hund. Runinskriften till vänster nedifrån uppåt är runraden varav blott runorna f u þ o r k h n  äro i behåll. Stenens nedre f ält upp tages fullständigt av ett drakskepp med högt uppstigande för och akterstäv, ett segel nästan lika

Bild 9. Bjälbo, Östergötland

 Sid 36-37     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>