Sid 146-147     Innehåll       utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan
Stephens, G., The old-northern runic monuments of          Scandinavia and England. I -IV (1866-1884).          Handbook of d:o. 1884. 
Torin, K., Westergötlands runinskr., samlade I -IV.          1871-93 i Vestergötl. fornm. fören. tidskr.          Uppl. fornm. fören. tidskr. I, II. (1871-76;          1877-90). 
Wimmer, L., Die Runenschrift. 1887. Dobefonten i          Åkirkeby Kirke. 1887. De danske                    Runemindesmaerker. I IV(1893-1908).          Haandudgave ved his Jacobsen. 1914. 

I noterna till texten meddelas ovan talrika hänvisningar till den litteratur, där föreliggande fråga behandlas.

Register

Registret upptager ortnamn, varefter runinskrifter namngivas eller som annars äro med dem förbundna, historiska personligheter från runtiden samt tekniska termer från runlära och fornnordisk metrik. 
Från VII Runforskningens historia upptagas inga namn. Siffrorna beteckna sidor. 

Adalbert av Bremen ...........  84 
Alexios Angelos ................ 64 
alliteration ........46, 51, 65, 73 
Alvastra, Östergötland......... 131
Ausgarius ...................... 41
Anund Jakob ...............52 f, 70 
Ardre, Gottland ............... 112 
Asbjörn jarl.....................61 
assons ......................51, 61
Atlilngbo, Gottland ........... 104
Baarse, Danmark................. 92 
Barezanj, Ryssland ............. 70 
Berga, Sorunda sn, Södermananland .62 
Berga, Trosa sn, Södermanlanland .17 
Betby, S., Södermanland .........123 
binderunor ...................... 44 
Bjudby, Södermanland............ 59 
Bjälbo, Östergötland,bild ...37, 38
Björketorp, Blekinge .......... 14 
Björksta, Västmanland.......... 92
Blot-Sven ..............  45, 81 f. 
Bogesund, Uppland ...........  8o 
Borresta, Uppland, bild......  54 
Botkyrka, Södermanl. bild ... 88 f.
brakteat........................11
Brask, Hans .................. 105 
Bro, Uppland ................  122 
Burseryd, Småland ...........  92
dalrunor.................  105, 24
danagäld..................    53 
Djulefors, Södermanland.....   64 
drottkväde .................. 50 ff
Ed,  Uppland ...............  64 
Edvard bekännaren ......     6o 
Eggeby, Uppland .........    111 
Eggjum, Norge ............    15 
Einang, Norge ...............  18 
Erik XIII av Pommern..........  94 
Erik jarl, -Hakonsson ......... 123 
Erik segersäll ............ 48, 55 
Esta, Södermanland ...... ....  68 
Etelred deu rådville ...... 53, 58

 

 Sid 146-147     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>