Sid 128-129     Innehåll       utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan
givit luft åt sitt missnöje med för låg betalning med den rimmade runinskriften: 
haefþen : þe : mera : mik ; givit : þt : uaeret : baetar : skivit . »Hade de mera mig givit då vore det bättre skrivit»; Sannolikt betyder »skriva» här »måla», såsom ofta i fornsvenskan; v är punkterat f. 
Av dopfuntar må i främsta rummet nämnas den i Aakirkeby på Bornholm, som visserligen finnes utom Sverge, men språket i dess långa inskrift visar, att den huggits på Gottland, och konstnären kallar sig sihrafR : mesteri »mäster Sigraiv». 
I 11 avdelningar framställas med figurer i upphöjt arbete Marie bebådelse och besök hos Elisabet, Jesu födelse och de helige tre konungars offer, Jesu hudflängning, bortförande fängslad och korsfästelse, och ovan varje avdelning angives med runskrift dess betydelse. Dopfunten är utförligt behandlad av dansken L. F. Wimmer, (1) som daterar den till 
c. 1280, H. Hildebrand (2) hänför den till 1200-talets förra hälft och S. Ambrosiani (3) till närmare mitten av 1100-talet, vilket torde vara riktigt. Av runristningar på hushållstillbehör samt prydnader har i det föregående, sid. 52, den viktiga Sigtuna-dosan behandlats. Vid Kullands gård i Gerums sn på Gottland fanns fordom en spisstolpe med 
(1) Döpbefonten i Åkirkeby kirke, Kbh. 1887. 
(2) VHAA månadsbl. VI, 1887, s. 190. 
(3) Studier tillägnade av Montelius 2/9 1903, s. 37 ff.
följande runinskrift: 
X botmundr : kullans : han : lit : gerra hila : mur : verk : ok : sialf : gerde : trri : virk stufu : uk : sumar : hus : ta : var : h : sunudahr ok: k : brim : stafr : i : tretando : rado : ok lyfthadis : a : santa : simiute : afton : markit hit : hustrun 
»Botmund Kullands, han lät göra detta murverket och själv gjorde (han) träverket till stugan. och (ett) sommarhus. Då var h söndagsbokstav och k gyllental i trettonde raden. Och (arbetet) lyktades på Sankt Simons (och) Judas afton (d. v. s. 28/10 1487). Margareta hette hustrun.» 
C. J. Bergman (1) berättar om spisstolpens äventyrliga öden. Något av åren 1797-1802 inköptes den åt P. Tham på Dagsnäs, vid vars död 1820 den såldes på auktion, som man misstänkte, åt en fransk fornvän, 1859 upptäcktes den av artisten Mandelgren i en antikvitetshandel i Paris, köptes och skänktes till läroverket i Visby. 
På Statens hist. museum finnes en förgylld silversked med två runinskrifter. Omkring de sammanflätade latinska bokstäverna IHS, som egentligen äro början av Jesu grekiska namn och årtalet . M. X. D. L. I. 
d. v. s. 1451, står på bottnen runinskriften: 
matin . firi hunkR | stiri X firi X lusta 
»Maten för (mot) hunger, styrsel för (mot) lusta», och kring kanten med latinska bokstäver: 
Hielp. s. maria sielf tridie 
(1) Gotl, skildr, och minnen, Visby 1882, s. 54 ff.
 Sid 128-129     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>