Sid 114-115     Innehåll       utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan

stenens resning visar en runinskrift i Ö. Selö, Södermanland: 
ikialr : auk : uisti stainhulfr . þaiR . raistu . stain . at . karl . faþur . sin . auk . kilaum . at . boanta . sin || auk. ika . at . sun . sin . auk . irnkaeR . at . broþur . sin . . isbirn . auk . tiþkymi . hiuku . runiR . a rikaa . strink . 
»Ingjald och Viste, Stenulv, de reste stenen efter Karl, sin fader och Gillög efter sin make och Inga efter sin son och Ärnger efter sin broder. Äsbern och Tidkume höggo runor på rikt sirad slinga.» 
Som resare av stenen nämnas alltså den avlidnes söner, hustru, moder och broder. Att märka är, att sönerna vanligen nämnas före hustrun, deras moder; sönerna voro närmaste arvtagare efter fadern. En utförlig framställning av arvgången och en äktenskapshistoria giver runinskriften på en häll vid Hillersjö, Uppland: 
raþu kairmuntr fik kaiRlauh . maytumi þa . finku . þau sun . ap han . truknaþi . in sun to : siþan : þa fik : huþrik : har þinsa . þa . finku þau barn in maR ain lifþi . hun hit . inga . hana fik raknfastr . i . snutastaþum . þa uarþ han tauþr . auk . sun siþan . in moþir . kuam . at sunar . arfi þ a fik hun airik . þa uarþ hun tauþ . þar kuam

kaiRlauk at arfi . inku tutur sinar | þurbiurn . skalt . risti runar 
»Tyd du! Germund äktade Gerlög i mödomen. Därpå fingo de en son, innan han (Germund) drunknade, men sonen dog sedan. Därpå äktade hon (Gu) drik. (Han ägde) denna (gård?). Därpå fingo de barn, men en enda flicka levde; hon hette Inga. Henne äktade Ragnfast i Snotastad 
(Snottstad i Markims sn, Uppland) ; därpå blev han död och sonen sedan, men modern kom till arvet efter sonen.. Därpå äktade hon Erik. Därpå blev hon död. Där kom Gerlög till arvet efter Inga, sin dotter. Torbjörn skald ristade runorna.» 
Att märka är, att Ingas andra man Erik alls icke får arv efter henne utan alltsammans tillfaller Ingas moder Gerlög. Vid Snottstad har Inga låtit resa tre runstenar efter Ragnfast, som dessutom omtala, att han ägde hela denna by efter Sigfast, sin fader, att han var broder till Gyrid och Ästrid, vilket antyder hans ansedda samhällsställning, då särskilt Ästrid nämnes i flera runinskrifter, som uppenbarligen höra till en förnämlig släkt, och att Atsur var hans huskarl, som väl haft hand om stenarnes resning och sålunda betygar sin tillgivenhet för husbonden. På en fjärde runsten efter Ragnfast vid Vreta i Markims sn, nämner Inga, att hon kom till arv efter sitt barn. En annan Inga, som själv ärft sina två söner men själv ärvts av sina bröder, omtalas på ett par runstenar vid Hägersta-lund, Spånga sn, den ena nu på Skansen. Ett utomordentligt starkt uttryck tar sig hus-
 Sid 114-115     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>