Sid 112-113     Innehåll       utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan

stenar efter Sven, sin son, den sent födde». Över det tomrum, den hädangångna makan lämnat i hemmet, klagar en inskrift i Ar re, Gottland 
: siba : raisti : stain : eftir : roþiauP : kunu : sina : totur : roþkais : i : ankum : to : unk fran . ofurmakum 
»Sibba reste stenen efter Rodiaud, sin hustru, dotter till Rodgair i Anga; dog ung från minderåriga». Understundom framträder särskilt hämndkänslan för erfaren oförrätt; hämnden var en helig plikt. 
I oförmåga av självhämnd anropa föräldrarna Gud om hämnd å runstenen vid Sjonhem, Gottland : 
roþuisl : auk : roþalf : þau : litu : raisa ; staina : eftir : syþria : þina : eftir : roþfos : han : siku : blakumen : i : utfaru i kup : haelbin : - : sial : roþfoar huþ : suiki : þa : ar : han : suiu : 
»Rodvisl och Rodälv, de läto resa stenar efter söner (sina) tre, denna efter Rodfos. Honom sveko valakerna på utrikesfärd. Gud hjälpe Rodfos själ! Gud svike dem, som honom sveko ! »
Glädjen över fullbordad självhämnd med fränders bistånd fröjdar åter resaren av runstenen vid Morarp, Svenarums sn, Småland: (1)
s[ik]u[a]rþr [:l]e[t:] resa : stein : eftiR: ....... þu[:r] sin : at . menr ... uek sin : betan : kuþ hialbi ont : hans : 
(1) O. v. Friesen, Två runstenar två livsåskådningar. Rig. 1919, s. 137 f.

»Sigvard lät resa stenen efter N. N., sin fader. Ättemännen skaffade sin ära upprättelse. Gud hjälpe hans ande!» 
En sant kristlig åskådning framträder åter på Rörebro-stenen, Nöttja sn, Småland: (1) 
[asu] r : k[a]rþi : kubl : þesi : eftiR uit : faþ ur : sin [:ha]n : uaR : mana : mestr : uniþikR : uaR : intr : mataR : uk umun hats : kuþ[r] : [þikn :] kustru : kuþa : hafþi : 
»Atsur gjorde dessa minnesmärken efter Öind, sin fader. Han var av människor minst en niding, gav mat frikostigt och mindes ej hatet den gode danne- mannen; god Gudstro hade.» 
De efterlevande, som ombesörja vård över den avlidne, äro i allmänhet medlemmar av samma familj i olika skyldskapsgrader, såsom föräldrar, barn, syskon och andra blodsförvanter eller svärföräldrar och mågar. Att märka är, att det fornsvenska ordet rnagher icke blott betyder »måg» utan »manlig frände i följd av giftermål» över huvud taget, således ock svåger m. fl. släktskapsförhållanden, som uppstå genom giftermål. Vi kunna alltså ofta icke med visshet angiva, vilket av våra släktskapsförhållanden denna beteckning åsyftar. 
Ett talrikt deltagande av närmare släktingar i 
(1) O. v. Friesen, Två runstenar, två livsåskådningar. Rig. 1919, s. 137 ff.
 Sid 112-113     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>