Sid 110-111     Innehåll       utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan

De bodde i Runnby och rådde om gården. Kristus hjälpe deras själ! - Det skall vara till minne av männen, så länge människor leva.» 
Vägbanken har lett över en sank dal. Samma syfte framhålles på runstenen vid Nöbbele, Torsås sn, Småland: 
rostein . auk , ei lif R , aki . auk .hakun. reisþu. þe[iR]. sueinax. if tiR . sin . f aþur . kubl keni , likt . [i]ftiR . kala . tauþan : þy : mun . ko[þs mans e] ketit . uerþa . meþ . sin . lif iR . auk . stafiR : run[a] 
»Rosten och Eliv, Åke och Hakun, dessa svenner reste efter sin fader ett kummel märkligt efter Kale, den döde: Genom det skall den gode, ej gå ur minnet, så länge stenen lever och runornas stavar.» Någon enda gång framskymta ömma känslor för den avlidne. Den danska, säkerligen hedniska Nörre Naeraa-stenen, som troligen varit rest inuti en gravhög, har sålunda inskriften:
þurmutR niout : kubls 
»Tormund njut gravhögen!», d. v. s. »Vila i frid!», och redan på den urnordiska norska Opedal-

stenen tilltalas den avlidna med 
swestar. minu liubu meR wage 
»syster min, kär för mig Vag»! 
Dessa direkta uttryck för känslan äro dock enstaka, vanligen uttryckes den alls icke eller förrådes blott av ett eller annat uttryck av saknad, som ej kunnat undertryckas. 
Så vid Eggeby, Spånga sn, Uppland: 
raknilfR X lit X kirua X bru X þasi X if tiR X anunt + sun X. sin X kuþan X kuþ X ialbi X ons X ant X uk X salu X bitr þan X on X krþi X til X munu X igi X mi rki X miRi X uirþa X muþiR X karþi X aftiR X sun X sin X ainika X 
»Ragnälv lät göra denna bro efter Anund, sin son god. Gud hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänte ! Månde ej större minnesvårdar varda; moder gjorde dem efter son sin, den enda.»
Det är sista ordet, som uttrycker moderns klagan. Uttrycket »bättre än han förtjänte» förekommer i många inskrifter och uttrycker blott, att den döde varit syndfull som vi alla och i behov av Guds nåd, ej att han varit särskilt brottslig. Föräldrars klagan innehåller ock sista ordet uti inskriften vid Husby, Markims sn, Uppland: 
hulmkir X auk X sikruþr X þaiR X ristu X stina X þisi. X eftiR X suin X sun X sin X siþ X burin »Holmgärd (kvinnonamn) och Sigröd, de reste dessa
 Sid 110-111     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>