Sid 88-89     Innehåll       utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan
Under 1100-talet förekommo i Götaland i flera fall sådana välvda gravkistor; som redan på 1000-talet omtalades uti inskriften vid Bogesund i Uppland under namnet hualf »valv», t. ex. i S. Ving med inskriften: 
botildear : laet : gaera : hua[l]f : þoenna : ifir : suen : dyrmoson : haraldaer : stenmaestari : gaerþi : 
»Botild lät göra detta valv över Sven Dyrmodson. Harald stenmästare gjorde», vilken runinskrift på hällens motsatta snedyta med latinska stora bok- stäver så återgives: 
BOTILDER : LET : GERA : HVALF : DENNA : IFIR : SVEN : DERMOSON : AVE MARIA . GRATIA : 
De olika slagen av gravvårdar vid kyrkor, mest kalkhällar, börja ju tidigare i Götaland, där kristendomen tidigare vann större utbredning, och åtskilliga tillhöra där 1000-talets senare del. På Botkyrka kyrkogård har en gravvård

Bild 16. Botkyrka, Södermanland. 

funnits, som nu förvaras i Statens hist. museum och har form av en liten kyrka under sadeltak med en utbyggd apsis vid ena kortändan. Gravvården är ingen kista utan alltigenom sten, avsedd att stå på graven som minnesvård. N. Lithberg (1) har uppvisat, att det forna namnet på en sådan vård varit »stupa», och meddelar, att av ålder en gravvård av trä med dylik form och detta namn funnits å den heliga Staffans grav på Norrala kyrkogård i Hälsingland. Efter takåsen på Botkyrka-stupan löper på båda sidor följande runinskrift: 
karl + karþi . stin + iftiR + biorn + franta +sen + suens + sun + ak + [ban] kfriþ[a +] i haimarbu + [sti] ubu + hans + har + likr + han + unti + stene + þeime + bankfriþi at + kaera + tuþan (?) uin sin 
»Karl gjorde stenen efter Björn, sin frände, son till Sven och Bänkfrid i Hammarby, hans styvmoder. Här ligger han under denna sten, att för Bänkfrid klaga över sin döde vän.» 
Sista satsens mening är ju, att Karl genom minnesvården för sin styvmoder betygar sin sorg över sin vän, hennes son Björns död. Utefter stupans takfäste löper en inskrift med latinska bokstäver: 
QI . LEGET . ET . NESCIT . VIR . NOBILIS . HIC . REQIESCIT . SIT . MVNDUS . SORDE BIORN . DICTU XPE PRECOR TE 
»Den som kommer att läsa och icke vet det, en ädel man vilar här. Må Björn vara ren från (syndens)

(1) Fornvännen 1915, s, 156.

 Sid 88-89     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>