Sid 28-29     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan
Bild 4. Rök, framsidan.

väntar två på varandra följande, även då ena runan skulle sluta ett ord och den andra börja, det följande. Huvudparten av runor på Rökstenen äro kortkvistrunor, men därjämte finnas så många andra ristsätt, att det ser ut, som om stenens ristare ville visa prov på all den runkunskap, som han förfogade över. Närmast kortkvistrunorna med egentlig betydelse står en del av inskriften, där man i stället för den runa, som står ristad, skall läsa den som följer näst efter i runraden. Det airfb, som står på stenen, skall alltså läsas sakum »sägom», vilket ord ock annars många gånger står på stenen. I en senare rungrupp skall till och med varje runa i runraden tbmlR : hnias : fuþork  skjutas tre steg tillbaka för att kunna utläsa rungruppen rhfþrh såsom umisum, vilken läsning ensam ger god mening.
Dylika omställningar av runor förekommer i åtskilliga inskrifter men naturligt nog 

Bild 5. Rök, högra kantsidan.

 Sid 28-29     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>