Sidan 1     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>
    Nedanstående text är en maskinellt tolkad och HTML-formaterad text från faximilbilden ovan

Serien grundad av 
Professor KNUT KJELLBERG.

REDAKTIONSKOMMITTE: 
WILH. LECHE, fil. dr, professor. 
FREDRIK HJELMQVIST, fil dr, 
förste bibliotekskonsulent. 
GÖRAN LILJESTRAND, med. dr, docent. IWAN BOLIN, fil, lic., (sekreterare), 
adress: Äppelviken. Tel. 4 25. 

Representant i Finland: 
ROBERT TIGERSTEDT, fil. och med. dr, professor. 

Copyrigt by

Bokförlaget Natur och Kultur

STOCKHOLM 1922 
VICTOR PETTERSONS
BOKINDUSTRIAKTIEBOLAG

NATUR OCH KULTUR 11
SVERGES
RUNINSKRIFTER
Av
ERIK BRATE
FIL. D:R
STOCKHOLM
BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR


 Sidan 1     Innehåll       Utskrift i PDF-format        <<Föregående sida         Nästa sida>>